ORDENANTZAK

Laguardiako Udalak ematen dituen zerbitzuak arautzen dituzten udal-arauak dira zerga-ordenantzak, bai eta haien prozedura, aplikazioa edo baldintzak ere.